Domisolki

Piotr Łapiński - prowadzący

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę Carla Orffa, Emila Jaques-Dalcroze’a. Zastosowanie dużej ilości ćwiczeń opartych o rozbudzanie wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu i słyszenie linii melodycznych. Dzieci w trakcie zajęć będą wykonywały ćwiczenia oparte o metodę eurytmii. Celem prowadzonych zajęć będzie też zaznajomienie dzieci poprzez aktywną zabawę z jak największą ilością instrumentów i gatunków muzycznych.

Głównym założeniem prowadzonych przeze mnie zajęć będzie rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i kształtowanie ich muzycznej wyobraźni. Wynikiem tego będzie umiejętność szybszego i dokładniejszego uczenia się programu muzycznego (piosenek z elementami tanecznymi). Zespół Domisolki występuje na imprezach plenerowych i koncertach uczniów.

Grupa I - 5-6 lat

1 x w tygodniu: czwartek, godz.16.15 – 17.00

Cena 46 zł / miesięcznie

Grupa II 7-10 lat

2 x w tygodniu: poniedziałek godz. 16:45 - 17:45

czwartek, godz. 17.00 - 18.00

Cena 50 zł / miesięcznie

 

Łap i Fasole - Zespół Wokalny

Piotr Łapiński - prowadzący

Głównym założeniem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie umiejętności muzycznych i kształtowanie muzycznej wyobraźni. Wynikiem tego będzie umiejętność szybszego i dokładniejszego uczenia się programu muzycznego (piosenek z elementami tanecznymi), który zaprezentują później na koncertach.

Grupa 11 – 15 lat, poniedziałki, godz. 18:00 – 19.00, czwartki 18.15 – 19.15, cena 50 zł / miesięcznie

 

Chór LIRA

Romuald Stępniewski - dyrygent

Od 20 lat prowadzi Chór Lira, ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie, społecznik mocno zaangażowany w problemy lokalnej społeczności.

Liczy 40 śpiewaków - amatorów w różnym wieku. Do chóru należą osoby różnych zawodów, którzy kochają śpiew i poświęcają swój czas na próby, naukę i koncerty. W repertuarze znajdują się utwory: patriotyczne, ludowe, sakralne, jak również kolędy i pastorałki. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Godzina i dzień zajęć:
Poniedziałek 16.30-18.30
Czwartek 16.30-18.30

Zajęcia bezpłatne.

 

Piaseczyńska Orkiestra Dęta

Tomasz Banowicz - kapelmistrz

Od 1 stycznia 2014 dyrygent Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej. W 1992r.rozpoczyna pracę jako klarnecista w Orkiestrze Koncertowej Wojska Polskiego, a od 2004r. koncertmistrz w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Związany z Piasecznem i Piaseczyńską Orkiestrą Dętą od 2004r. Przez 10 lat klarnecista w Piaseczyńskiej Orkiestrze Dętej, która to przez szereg lat brała udział w uroczystościach na terenie powiatu piaseczyńskiego

Orkiestra działa od 2000 roku. Założycielem orkiestry jest grupa zapalonych amatorów, którzy znaleźli swoje miejsce przy Centrum Kultury w Piasecznie. Orkiestra swoimi występami uświetnia wszystkie ważniejsze imprezy patriotyczne i okolicznościowe. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomuzykować w miłej atmosferze.

Godzina i dzień zajęć: środa 18.30 - 21.30

Zajęcia bezpłatne