i miejsce i nagroda publicznosci dla zespolu afekt 1

Zespół Afekt, który znajduje się pod opieką naszego Działu Edukacji Muzycznej, zajął pierwsze miejsce na festiwalu SZAFA w LO Królowej Jadwigi w Warszawie oraz zdobył nagrodę publiczności. Festiwal odbył się 6 kwietnia 2019 roku. 

GRATULUJEMY!