Centrum Kultury w Piasecznie jest jedną z większych gminnych instytucji kultury na Mazowszu. Podstawowym celem jego działalności jest  tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczności piaseczyńskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działalność kulturalna Centrum polega w szczególności na realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenia warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury, tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

W strukturach Centrum Kultury działa:

 • Dział edukacji kulturalnej
 • Dział programowania i organizacji imprez
 • Dział Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego
 • Kluby Kultury działające na terenie gminy
 • Przystanek Kultura” – miejsce zajęć i warsztatów

Swoje cele Centrum Kultury realizuje między innymi poprzez:

 1. Organizację spektakli i koncertów ( Wtorki Teatralne, Bajkowe Niedziele, spotkania z muzyką dla najmłodszych: „Przygody Wiolinki i Basika”, Niedziele z Jazzem, Wtorki Wydarzeń, premiery teatrów amatorskich, koncerty edukacyjne w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej, koncerty reggae, piosenki literackiej, rockowe, hip hop)

  Bajkowa Niedziela – Teatr „Wielkie Koło”
 2. Organizację  festiwali o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym ( Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej, Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej, Piaseczyński Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych PePe, Festiwal Małych Form Teatralnych EFFKA, Festiwal Piosenki Angielskiej, Konkurs Recytatorski  „Warszawska Syrenka”)

  Piaseczyński zlot Piosenki Różnej 2006 – jury wręcza nagrody laureatom
 3. Prowadzenie zajęć oświatowych ( wioska ginących zawodów w ramach „Jarmarku Piaseczyńskiego”, warsztaty z okazji różnych świąt okolicznościowych, związanych z tradycją zarówno Mazowsza jak i kraju)

  Park Miejski w Piasecznie - Jarmark Piaseczyński 2011
 4. Prowadzenie ognisk artystycznych ( muzyczne, plastyczne, teatralne) i edukacyjnych:
  • Zajęcia muzyczne należą do najpopularniejszych form działalności Centrum Kultury – w 2011 roku brało w nich udział około 900 osób. Uczestniczy uczęszczali na zajęcia emisji głosu, nauki gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, perkusji, skrzypcach, trąbce oraz flecie poprzecznym, a także na zajęcia grupowe: w chórach i zespołach działających przy placówce. Tok zajęć dostosowany jest  do możliwości i zdolności ucznia. Repertuar  obejmuje różne gatunki muzyczne od klasyki do muzyki rozrywkowej. Uczestników zajęć muzycznych CK  można podziwiać kilka razy do roku podczas koncertów w sali Domu Kultury.
  • Zajęcia teatralne na które uczęszcza około 140 osób rocznie, skierowane są do dzieci i młodzieży. Program zajęć obejmuje pracę nad dykcją, akcentem, precyzją i plastycznością słowa. Uczestnicy przygotowują przedstawienia dla różnych grup wiekowych, współtworzą spektakle , reprezentują Centrum Kultury na festiwalach teatralnych, m.in. w Suwałkach, Sanoku, Warszawie.
  • Ognisko plastyczne (około 250 uczestników) obejmuje szeroką gamę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
   • Rysunek, malarstwo, techniki mieszane – dla maluchów /4 – 6  lat/. Zajęcia mają na celu pobudzenie ekspresji twórczej i usprawnienie manualne, niezbędne dla rozwoju dziecka. Dzieci poznają różne formy plastyczne: malarstwo, rysunek, praca w plastelinie, wycinanki.
   • Rysunek, malarstwo, techniki mieszane – dla młodzieży i dorosłych. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia martwej natury, portretu, pejzażu, abstrakcji. Najważniejsze poruszane zagadnienia na zajęciach to: kształcenie wyczucia plastycznego, zasady rysunku i malarstwa  sztalugowego, dostosowanie wielkości rysunku do rozmiarów papieru, przejście na duży format, zainteresowanie postacią ludzką.
   • Twórcze zajęcia plastyczno- techniczne – dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 14 lat. W programie m.in.: nauka posługiwania się poszczególnymi technikami plastycznymi (malarstwo, grafika, rysunek), twórcze eksperymenty, utrwalenie i rozwój nabytych już umiejętności oraz wiedzy z zakresu teorii sztuki.
  • Dziecięcy zespół wokalny „Domisolki” – celem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie techniki wokalnej dzieci. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach rytmicznych, oddechowych, pracują nad dykcją i emisją głosu
  • Koła zainteresowań: szachowe, komputerowe, pracownia modelarska.
 5. Wspieranie i promocję twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych (plenery malarskie, Jarmark Piaseczyński, Kiermasz Wielkanocny, Letnia Kapeliada, Piaseczyńska Wiosna Muzyczna, współpraca  z  lokalnym stowarzyszeniem młodych ludzi „Piaseczyńską Grupą Obywatelską” – projekt 3Maj, Fundacjami, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Placówkami Oświatowymi, „Otwarte Forum Wiedzy”, „Spotkania z pieśnią”, Uniwersytet Trzeciego Wieku)

  Park Miejski w Piasecznie – Jarmark Piaseczyński 2011
 6. Upowszechnianie sztuki filmowej i teatralnej (Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe, Piaseczyńskie Kino Plenerowe)

  Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe 2012 – Teatr „Fuzja”
 7. Organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych ( Piknik Rodzinny, występy kabaretów, Akcja „Rynek godz. 15.00 „)

  Park Miejski w Piasecznie – Piknik Rodzinny 2011r
 8. Organizację  warsztatów dziecięco-młodzieżowych (akcja lato i zima w mieście, warsztaty w muzeum, warsztaty w Klubach Kultury)
 9. Wspieranie i inicjowanie kontaktów mających na celu wymianę doświadczeń między twórcami z Polski i innych krajów (koncerty gwiazd zagranicznych, wymiana z gminami partnerskimi )
 10. Wspieranie i rozwój małych lokalnych społeczności, zwłaszcza wiejskich poprzez ich uczestnictwo w zajęciach kulturalnych organizowanych w ramach Klubów Kultury. Na terenie gminy Piaseczno działa dziewięć Klubów Kultury oraz świetlice miejskie. Stałe formy pracy w świetlicach wiejskich to m.in.:
  • zajęcia sportowe: tenis stołowy, gry zespołowe, etc., gry świetlicowe, stolikowe
  • zajęcia plastyczne, przygotowanie gazetek,
  • zajęcia teatralne (m. in. Teatrzyk Dziecięcy w Chojnowie)
  • Klub Seniora (Zespoły wokalne Kół Gospodyń Wiejskich).
  • korzystanie z internetu
 11. Ochronę dziedzictwa narodowego:
  • Działalność Muzeum Regionalnego Muzeum Regionalne w Piasecznie mimo skromnych warunków lokalowych działa bardzo prężnie i z roku na rok coraz więcej osób korzysta z jego usług. Główną działalnością muzeum jest prezentacja zbiorów stałych, a także inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów muzealnych. W muzeum organizowane są także lekcje muzealne, prelekcje, warsztaty dla dzieci, a także Jarmarki i Kiermasze Wielkanocne oraz konkursy dla dzieci. Odbywają się także wystawy czasowe zarówno polskich jak i światowej sławy artystów (m.in. Picasso, Matisse, Miro, Wyczółkowski). Od sierpnia 2011 roku muzeum będzie odpowiedzialne również za przygotowywanie uroczystości patriotycznych dla mieszkańców gminy. 
  • opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej oraz organizacja Świąt państwowych  i rocznic, w ramach współpracy z organizacjami społecznymi i kombatanckimi działających na terenie gminy.

   Muzeum Regionalne – Plac Piłsudskiego 10

W Centrum Kultury regularnie odbywają się spotkania organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu piaseczyńskiego. Wśród nich znajdują się:

 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 • Związek Kombatantów RPiBWP
 • Związek Sybiraków
 • Związek Inwalidów Wojennych
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Związek Niewidomych
 • Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Plac Piłsudskiego 2011 – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja