muzeum zamkniete

 

Muzeum Regionalne w Piasecznie rozpoczęło swoją działalność 5 listopada 2004 r. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się podczas uroczystości 575-lecia nadania praw miejskich Piasecznu. Muzeum mieści się w centrum miasta, w budynku tzw. starej plebanii kościoła św. Anny przy Pl. Piłsudskiego. Obecnie muzeum posiada trzy sale wystawowe o łącznej powierzchni ok. 50 m2. Celem działania muzeum jest ochrona dóbr kultury naszego regionu, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie wiedzy historycznej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe) oraz dydaktyczną (np. lekcje muzealne). Organizuje także konkursy, jarmarki, kiermasze.

Zbiory prezentowane w muzeum, dotyczące miasta, zostały przekazane przez miejscowego regionalistę Jerzego Duszę, który od wielu lat zbierał pamiątki, zdjęcia i dokumenty związane z Piasecznem i jego mieszkańcami. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy mieszkańców, zbiory Muzeum Regionalnego będą się rozrastać. Zwracamy się z apelem o przekazanie do muzeum przedmiotów, zdjęć, dokumentów, które tworzą historię naszego miasta. Dzięki nim młode pokolenia będą mogły poznać historię swoich przodków.