Zajęcia świetlicowe, Klub Seniora, Zespół Folklorystyczny "Leśne Echo".