Jak co roku w drugą niedzielę września (14.09) zapraszamy do Parku Miejskiego. W tym roku, w ramach "Spotkania regionów" chcemy przybliżyć Urzecze -niedawno odkryty mikroregion etnograficzny rozciągający się po obu brzegach Wisły, pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi, a Warszawą ( mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą).