KONKURS 590 lat banerek

Pomysł na ciekawe spędzenie czasu? Quest po Piasecznie!

Weź ulotkę questową.Spaceruj ulicami Piaseczna.

Poznaj nasze lokalne dziedzictwo!

Dwa tematy:

„Różne wyznania jedno Piaseczno”

„Jak to drzewiej bywało...czyli piekarnie i cukiernie Piaseczna”

(do pobrania na dole strony)

Questy to prace konkursowe uczniów piaseczyńskich szkół, które otrzymały szczególne wyróżnienie - Nagrodę Specjalną w konkursie „Piaseczyński Questing”.

Organizatorem konkursu było Centrum Kultury w Piasecznie, Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno oraz Stowarzyszenie CDN.

Poznaj Piaseczno oczami młodzieży!

Projekt „Piaseczyński Questing”

Centrum Kultury w Piasecznie w grudniu 2018 r. przy współpracy z Biurem Promocji i Informacji Gminy Piaseczno oraz Stowarzyszeniem CDN rozpoczęło realizację projektu „Piaseczyński Questing”. Jego celem było zainteresowanie młodzieży lokalnym dziedzictwem i miejscową historią, inspirowanie do kreatywnego wykorzystywania wiedzy historycznej i popularyzowania historii i tradycji lokalnej w nieszablonowy sposób.

W ramach projektu ogłoszony został konkurs „Piaseczyński Questing”, przeprowadzone zostały warsztaty wzmacniające kompetencje uczniów do przygotowania pracy konkursowej - ulotki questowej prezentującej dziedzictwo kulturowe gminy Piaseczno, a także wraz z wyróżnionymi zespołami przeprowadzona zostały działania redaktorsko-korektorskie przygotowujące prace konkursowe do druku.

Quest to zabawa terenowa polegającą na podążaniu do wyznaczonego celu, według przygotowanego opisu z różnymi wskazówkami i zadaniami. Konkurs na quest związany z historią i tradycjami miasta - postaciami, zabytkami, wydarzeniami i nieistniejącymi już dziś obiektami – dziedzictwem Piaseczna w ciekawy i nieszablonowy sposób przybliżać miał dzieje miasta.

Realizacja projektu dała możliwość działania mieszkańców (młodzieży) dla mieszkańców. Z  końcowego efektu ulotek questowych - bez ograniczeń, w dowolnym czasie, w ogólnodostępnej przestrzeni miasta skorzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, nasi sąsiedzi, a także odwiedzający Piaseczno turyści. To atrakcyjna i aktywna formę poznawania kulturowego dziedzictwa Piaseczna.

Nagrodą Specjalną w konkursie było wydanie najlepszych prac drukiem w formie ogólnodostępnych ulotek questowych oraz udostępnienie ich na stronach internetowych partnerów projektu - Centrum Kultury, Gminy Piaseczno oraz Stowarzyszenia C.D.N.

Do konkursu zgłosiły się 24 zespoły - 89 uczniów z piaseczyńskich szkół. Opiekunami merytorycznymi zespołów konkursowych było 9 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy konkursu wzięli udział w warsztatach zwiększających ich kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego i technicznego prac konkursowych. Spośród zgłoszonych do konkursu zespołów 19 złożyło prace konkursowe.

Laureaci konkursu:

I miejsce

„Jak to drzewiej bywało...piekarnie i cukiernie”

Zespół: Wiktoria Lubik, Lidia Frankowska Współpraca: Magdalena Stallinga

Opiekun: Katarzyna Samojedny

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

II miejsce

”Różne wyznania jedno Piaseczno”

Zespół: Alicja Huczek, Katarzyna Duda, Klaudia Łojewska, Mateusz Kazanowski, Mateusz Kujawski

Opiekun: Izabela Kłagisz

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

III miejsce

„Architektura Piaseczna”

Zespół: Anna Konopka, Emilia Malecka, Magdalena Piesio, Alicja Skorupa

Opiekun: Krystyna Jesionek

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

„Gdzie pobożny Żyd wędrować przywykł...”

Zespół: Katarzyna Kosewska, Patrycja Mergner, Klaudia Lewandowska, Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata Lewandowska

Opiekun: Dariusz Wasilewski

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

Wyróżnienia:

„Wiedza o kulturze... czyli dawne życie towarzyskie mieszkańców Piaseczna”

Zespół: Julia Zduńczyk, Barbara Walczak, Nikola Molendowska

Opiekun: Izabela Kłagisz

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

„Na tropie Zośki”

Zespół: Marta Maleszyk, Martyna Iwańczuk, Bartłomiej Laskus, Julian Walendziak, Łukasz Przybylski

Opiekunowie: Renata Gołębska, Katarzyna Rosłon

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie

„Zabytkowy spacer”

Zespół: Zofia Jaworska, Sonia Maciejewska, Wiliam Oldenborg

Opiekun: Katarzyna Samojedny

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

NAGRODA SPECJALNA

Prace wytypowane do przygotowania ogólnodostępnych questów przybliżających dziedzictwo kulturowe Piaseczna i okolic.

„Jak to drzewiej bywało...piekarnie i cukiernie”

Zespół: Wiktoria Lubik, Lidia Frankowska Współpraca: Magdalena Stallinga

Opiekun: Katarzyna Samojedny

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

”Różne wyznania jedno Piaseczno”

Zespół: Alicja Huczek, Katarzyna Duda, Klaudia Łojewska, Mateusz Kazanowski, Mateusz Kujawski

Opiekun: Izabela Kłagisz

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! Nauczycielom dziękujemy za opiekę merytoryczną nad przygotowaniem prac konkursowych!

Prace konkursowe uhonorowane Nagrodą Specjalną dostępne są:

- do pobrania w formie pliku pdf na dole strony (oraz na stronie Gminy Piaseczno, a także na issuu.com/centrumkulturywpiasecznie)

- w formie wydrukowanych ulotek w Domu Kultury (ul. Kościuszki 49), „Przystanku Kultura" (pl. Piłsudskiego 9), Biurze Promocji i Kultury (ul. Sierakowskiego 11)