KONKURS 590 lat banerek

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU NA QUEST O PIASECZNIE!

Dotarliśmy już niemal do finału konkursu "Piaseczyński Questing".

Do konkursu zgłosiły się 24 zespoły - 89 uczniów z piaseczyńskich szkół. Spośród zgłoszonych do konkursu zespołów 19 złożyło prace konkursowe. Komisja konkursowa 3 kwietnia br. dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła laureatów.

Jury z zadowoleniem odnotowało duży wkład pracy, kreatywność, pomysłowość, ciekawe i różnorodne przygotowanie prac konkursowych co jednocześnie utrudniało wybór tych najlepszych. Uczestnicy konkursu postarali się o poprawność merytoryczną – w treści ulotek znalazło się niewiele błędów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Przygotowanie pracy konkursowej nie było łatwe i wymagało dużego zaangażowania!

Dziękujemy nauczycielom - opiekunom zespołów konkursowych za wsparcie fachową, merytoryczną opieką.

Finał konkursu - oficjalne ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród laureatom odbędzie się 9 maja br.

 

Laureaci konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie

Zespół: Marta Maleszyk, Martyna Iwańczuk, Bartłomiej Laskus, Julian Walendziak, Łukasz Przybylski

Opiekunowie: Renata Gołębska, Katarzyna Rosłon

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

Zespół: Zofia Jaworska, Sonia Maciejewska, Wiliam Oldenborg

Opiekun: Katarzyna Samojedny

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

Zespół: Wiktoria Lubik, Lidia Frankowska; współpraca: Magdalena Stallinga

Opiekun: Katarzyna Samojedny

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

Zespół: Anna Konopka, Emilia Malecka, Magdalena Piesio, Alicja Skorupa

Opiekun: Krystyna Jesionek

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

Zespół: Julia Zduńczyk, Barbara Walczak, Nikola Molendowska

Opiekun: Izabela Kłagisz

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

Zespół: Alicja Huczek, Katarzyna Duda, Klaudia Łojewska, Mateusz Kazanowski, Mateusz Kujawski

Opiekun: Izabela Kłagisz

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie 

Zespół: Katarzyna Kosewska, Patrycja Mergner, Klaudia Lewandowska, Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata Lewandowska

Opiekun: Dariusz Wasilewski