Koordynator: Joanna Samojlik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 798 248 859

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Z roku na rok przybywa działań zarówno organizowanych przez instytucje państwowe (na czele z IPN), jak i inicjowanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne. Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra. Zachęcam Państwa do skorzystania w tym wyjątkowym dniu z oferty edukacyjnej Centrum Kultury w Piasecznie oraz współpracujących z nami organizacji.

wykleci 2016

 

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej

Miesiąc kwiecień nazwany - Miesiącem Pamięci Narodowej - jest okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność i niepodległość Polski.

Kwiecień - czym wyróżnił się w historii narodu polskiego, że nazwano go miesiącem pamięci narodowej?

Co szczególnego wydarzyło się w kwietniu, że pamięć przywołuje przeszłość?

W życiu człowieka, społeczeństwa, narodu jest czas pracy i świętowania. Istnieją wydarzenia, które w sposób szczególny kształtują pamięć o nich i stają się punktem odniesienia, symbolem i źródłem w nauce i wychowaniu. Budują tożsamość narodu.

Powojenne zdobywanie wiedzy historycznej odbywało się dwutorowo – asymetrycznie. W szkołach, z nakazu rządzących, uczyła się młodzież historii opartej na zamazywaniu prawdy. Organizowano w kwietniowe dni szkolne akademie, aby oddać hołd przeważnie „uznanym" bohaterom. Drugim torem nauki były domy polskich rodzin ocalałych od komunistycznych czystek gdzie toczyły się rozmowy i powstawała historia narodu. Dla nich kwiecień bardzo często przypominał wojenną okupację,  wywózki Polaków na Sybir i tragedię polskich oficerów, jeńców obozów sowieckich  zamordowanych w Katyniu i w innych miejscach na nieludzkiej ziemi. W kwietniu 1943 r. Niemcy odkryli groby katyńskie, a znalezione przy nich ostatnie notatki, listy pochodziły z początku kwietnia 1940 r.Wydarzenia kwietniowe przywołują słowa Józefa Piłsudskiego – „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni, i będzie źle"-. I przyszedł rok 1989, który otworzył kurtynę nowych dziejów Polski. Zapomniani i niechciani bohaterowie, ofiary tragedii wrócili na karty historii. Dzień 13 kwietnia stał się Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a cały kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.

 

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788.

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792. Po odzyskaniu niepodległości w1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie – świadczą o tym gazety codzienne z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Życie Warszawy. Tym samym w roku 1981 pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to „Głos Robotniczy” z wydania 1-3.05.1981 – świętowano rocznicę Uchwały Majowej. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

 

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie warszawskie(1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

 

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz. U. Z 1992 r. Nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego ustawodawca wprowadził wolne.

Wojsko Polskie od początku uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia.

Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało jego więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do tych tradycji nawiązują obecnie żołnierze Wojska Polskiego.

 

Lasy Chojnowskie – Szaniec nieugiętych

Podczas Powstania Warszawskiego część walk toczona była w Lasach Chojnowskich. W szczytowym momencie w skład Grupy „Południe” wchodziło około tysiąca żołnierzy. Na ziemiach powiatu piaseczyńskiego walczyło Zgrupowanie „Lasy Chojnowskie” (w składzie: Batalion „Grzegorz”, Kompania „Szary”, Pluton „Lanca”) i Zgrupowanie „Gustaw” (po odwrocie z Ochoty wzmocniło jednostki w Lasach Chojnowskich).

- Pierwszy oddział naszej kompani wziął do niewoli Niemców, którzy stacjonowali w mirkowskiej fabryce papieru – opowiadał Władysław Sieradzki, wspominają także walkę w Jeziornie, w której zginął dowódca batalionu Florian Kuskowski „Szary”. - Nasze oddziały podzieliły się i część poszła do Lasu Kabackiego próbując przedostać się w stronę Warszawy. Niestety nasze uzbrojenie nie pozwoliło przedostać się przez kordon niemiecki.

- W Lasach Chojnowskich 25 sierpnia 1944 roku obok gajówki Zimne Doły oraz rybakówki Kompania Leśna im. „Szarego” z Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego toczyła bohaterską walkę z silnymi oddziałami niemieckimi, wspieranymi przez lotnictwo, a nawet pociąg pancerny – przypomniał przewodniczący rady miejskiej Piotr Obłoza. - Polegli w tym miejscu dowódca kompanii ppor. „Antek” Marian Orłowicz, oraz kilku jego żołnierzy. Niemcy w odwecie za poniesione straty spalili gajówkę oraz rybakówkę. Zamordowali rodzinę Kozłowskiego, tutejszego nadzorcy stawu.

 

Leśna Polana – Pilawa

W dniu 25 września 1944 r. hitlerowscy zbrodniarze zamordowali tu 23 Polaków, w tym pięciu braci Czapskich.

 

Rocznica Wybuchu II Wojny światowej

1 września 1939 r. to jedna z najważniejszych dat w nowoczesnej historii. Tego dnia rozpoczęła się II Wojna Światowa.

Ten jeden z największych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości zaczął się w Polsce. Wrogo nastawieni do nas Niemcy zaatakowali wtedy nasz kraj. Polacy nie mogąc doczekać się reakcji ze strony swoich przyjaciół przez długi czas musieli samodzielnie stawiać opór agresorowi.

1 września 1939 r., o godzinie 4:45, niemiecki najeźdźca zaczął ostrzeliwać pozycje na położonym w Gdańsku półwyspie Westerplatte. Pierwsze strzały padły z pancernika Schleswig-Holstein.

Dzięki bohaterskiej postawie Polaków, którzy dysponowali zdecydowanie mniejszymi siłami niż wróg, Westerplatte pozostało niezdobyte przez siedem dni. Obrona Westerplatte przez polskich żołnierzy pozostaje jednym z najbardziej bohaterskich wyczynów, które miały miejsce w czasie II wojny światowej.

 

Rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 1939 r. na zmagającą się z niemieckim agresorem Polskę najechała Armia Czerwona. Bez wypowiedzenia wojny, łamiąc pakt o nieagresji, wojska sowieckie wtargnęły na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, niosąc zniewolenie, zniszczenie i śmierć. Mimo przewagi militarnej wrogów, mimo dezorientacji i zmęczenia wojną, prowadzoną na dwa fronty, wojsko polskie (...) stawiło opór drugiemu najeźdźcy z 1939 r. W naszej historii na trwałe zapisała się bohaterska obrona Grodna i Wilna, bitwy pod Wytycznem, Szackiem, Milanowem, nazwiska majora Henryka Dobrzańskiego i generała Franciszka Kleeberga - przypomniał w liście prezydent.

 

Święto Odzyskania Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości -  polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989, jest dniem wolnym od pracy.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.