Koordynator: Joanna Samojlik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 798 248 859

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Z roku na rok przybywa działań zarówno organizowanych przez instytucje państwowe (na czele z IPN), jak i inicjowanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne. Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra. Zachęcam Państwa do skorzystania w tym wyjątkowym dniu z oferty edukacyjnej Centrum Kultury w Piasecznie oraz współpracujących z nami organizacji.

wykleci 2016

 

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej

Miesiąc kwiecień nazwany - Miesiącem Pamięci Narodowej - jest okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom tragedii, którzy zwyciężali i ginęli za wolność i niepodległość Polski.

Kwiecień - czym wyróżnił się w historii narodu polskiego, że nazwano go miesiącem pamięci narodowej?

Co szczególnego wydarzyło się w kwietniu, że pamięć przywołuje przeszłość?

W życiu człowieka, społeczeństwa, narodu jest czas pracy i świętowania. Istnieją wydarzenia, które w sposób szczególny kształtują pamięć o nich i stają się punktem odniesienia, symbolem i źródłem w nauce i wychowaniu. Budują tożsamość narodu.

Powojenne zdobywanie wiedzy historycznej odbywało się dwutorowo – asymetrycznie. W szkołach, z nakazu rządzących, uczyła się młodzież historii opartej na zamazywaniu prawdy. Organizowano w kwietniowe dni szkolne akademie, aby oddać hołd przeważnie „uznanym" bohaterom. Drugim torem nauki były domy polskich rodzin ocalałych od komunistycznych czystek gdzie toczyły się rozmowy i powstawała historia narodu. Dla nich kwiecień bardzo często przypominał wojenną okupację,  wywózki Polaków na Sybir i tragedię polskich oficerów, jeńców obozów sowieckich  zamordowanych w Katyniu i w innych miejscach na nieludzkiej ziemi. W kwietniu 1943 r. Niemcy odkryli groby katyńskie, a znalezione przy nich ostatnie notatki, listy pochodziły z początku kwietnia 1940 r.Wydarzenia kwietniowe przywołują słowa Józefa Piłsudskiego – „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni, i będzie źle"-. I przyszedł rok 1989, który otworzył kurtynę nowych dziejów Polski. Zapomniani i niechciani bohaterowie, ofiary tragedii wrócili na karty historii. Dzień 13 kwietnia stał się Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a cały kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.

 

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788.

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792. Po odzyskaniu niepodległości w1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie – świadczą o tym gazety codzienne z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Życie Warszawy. Tym samym w roku 1981 pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to „Głos Robotniczy” z wydania 1-3.05.1981 – świętowano rocznicę Uchwały Majowej. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

 

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie warszawskie(1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

 

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz. U. Z 1992 r. Nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego ustawodawca wprowadził wolne.

Wojsko Polskie od początku uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia.

Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało jego więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do tych tradycji nawiązują obecnie żołnierze Wojska Polskiego.

 

Lasy Chojnowskie – Szaniec nieugiętych

Podczas Powstania Warszawskiego część walk toczona była w Lasach Chojnowskich. W szczytowym momencie w skład Grupy „Południe” wchodziło około tysiąca żołnierzy. Na ziemiach powiatu piaseczyńskiego walczyło Zgrupowanie „Lasy Chojnowskie” (w składzie: Batalion „Grzegorz”, Kompania „Szary”, Pluton „Lanca”) i Zgrupowanie „Gustaw” (po odwrocie z Ochoty wzmocniło jednostki w Lasach Chojnowskich).

- Pierwszy oddział naszej kompani wziął do niewoli Niemców, którzy stacjonowali w mirkowskiej fabryce papieru – opowiadał Władysław Sieradzki, wspominają także walkę w Jeziornie, w której zginął dowódca batalionu Florian Kuskowski „Szary”. - Nasze oddziały podzieliły się i część poszła do Lasu Kabackiego próbując przedostać się w stronę Warszawy. Niestety nasze uzbrojenie nie pozwoliło przedostać się przez kordon niemiecki.

- W Lasach Chojnowskich 25 sierpnia 1944 roku obok gajówki Zimne Doły oraz rybakówki Kompania Leśna im. „Szarego” z Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego toczyła bohaterską walkę z silnymi oddziałami niemieckimi, wspieranymi przez lotnictwo, a nawet pociąg pancerny – przypomniał przewodniczący rady miejskiej Piotr Obłoza. - Polegli w tym miejscu dowódca kompanii ppor. „Antek” Marian Orłowicz, oraz kilku jego żołnierzy. Niemcy w odwecie za poniesione straty spalili gajówkę oraz rybakówkę. Zamordowali rodzinę Kozłowskiego, tutejszego nadzorcy stawu.

 

Leśna Polana – Pilawa

W dniu 25 września 1944 r. hitlerowscy zbrodniarze zamordowali tu 23 Polaków, w tym pięciu braci Czapskich.

 

Rocznica Wybuchu II Wojny światowej

1 września 1939 r. to jedna z najważniejszych dat w nowoczesnej historii. Tego dnia rozpoczęła się II Wojna Światowa.

Ten jeden z największych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości zaczął się w Polsce. Wrogo nastawieni do nas Niemcy zaatakowali wtedy nasz kraj. Polacy nie mogąc doczekać się reakcji ze strony swoich przyjaciół przez długi czas musieli samodzielnie stawiać opór agresorowi.

1 września 1939 r., o godzinie 4:45, niemiecki najeźdźca zaczął ostrzeliwać pozycje na położonym w Gdańsku półwyspie Westerplatte. Pierwsze strzały padły z pancernika Schleswig-Holstein.

Dzięki bohaterskiej postawie Polaków, którzy dysponowali zdecydowanie mniejszymi siłami niż wróg, Westerplatte pozostało niezdobyte przez siedem dni. Obrona Westerplatte przez polskich żołnierzy pozostaje jednym z najbardziej bohaterskich wyczynów, które miały miejsce w czasie II wojny światowej.

 

Rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 1939 r. na zmagającą się z niemieckim agresorem Polskę najechała Armia Czerwona. Bez wypowiedzenia wojny, łamiąc pakt o nieagresji, wojska sowieckie wtargnęły na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, niosąc zniewolenie, zniszczenie i śmierć. Mimo przewagi militarnej wrogów, mimo dezorientacji i zmęczenia wojną, prowadzoną na dwa fronty, wojsko polskie (...) stawiło opór drugiemu najeźdźcy z 1939 r. W naszej historii na trwałe zapisała się bohaterska obrona Grodna i Wilna, bitwy pod Wytycznem, Szackiem, Milanowem, nazwiska majora Henryka Dobrzańskiego i generała Franciszka Kleeberga - przypomniał w liście prezydent.

 

Święto Odzyskania Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości -  polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989, jest dniem wolnym od pracy.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

 

 

PIASECZYŃSKI ZLOT PIOSENKI RÓŻNEJ/Sala Domu Kultury /MARZEC

Pierwotnie przegląd piosenki z nurtu „piosenki artystycznej”, nominujący do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, obecnie koncerty/recitale artystów piosenki literackiej i kabaretowej.  

Koordynator:
Katarzyna Biernadska-Hernik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509300360

 

FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH EFFKA/ Sala Domu Kultury /MARZEC, KWIECIEŃ

Konfrontacja dorobku zespołów teatralnych  oraz inspirowanie młodych ludzi do pracy nad małą formą sceniczną. Wszyscy, którzy pragną pokazać swoje spektakle, chcą oglądać przedstawienia innych, zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie, uczyć się, zobaczyć jak wiele różnorodności kryje się pod nazwą Teatr, znajdą to podczas festiwalu.

Koordynator:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

 

ŚWIECZOWISKO/ Sala Domu Kultury

Cykliczne spotkania, organizowane przez zespół Parasol Poetica, podczas których przy świecach słucha się piosenki literackiej. 

Dla tych, którzy „przez niebieskie okulary szukają swojego nieba do wynajęcia”. 

Koordynator:
Katarzyna Biernadska-Hernik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509300360

 

NIEDZIELA Z JAZZEM/ Sala Domu Kultury

Dawniej „Wtorki Jazzowe”, obecnie, na prośbę stałych bywalców, impreza została przeniesiona na niedzielne wieczory. Koncerty zespołów jazzowych – tych z dużym dorobkiem artystycznym, jak i tych, którzy dopiero poszukują swojego jazzu.

Koordynator:
Katarzyna Biernadska-Hernik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509300360
Katarzyna Wawrykowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388735

 

BAJKOWA NIEDZIELA/ Sala Domu Kultury

"Bajkowa niedziela" to cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Interaktywne bajki o różnorodnej tematyce, przygotowane specjalnie dla bardzo małego odbiorcy. Spektakle grane zarówno w planie żywym jak i lalkowym.

Koordynator:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

 

NIEDZIELA MAŁEGO MELOMANA/ Sala Domu Kultury

Muzyczna podróż przez epoki i style w muzyce. Cykl interaktywnych koncertów niedzielnych dla dzieci i rodziców

Koordynator:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

 

KSIĘŻNICZKA MUZALINDA / Sala Domu Kultury

Współorganizowany z agencją Muzyka. Cykl bajek muzycznych dla najmłodszych.

Koordynator:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

 

KONCERTY FILHARMONII NARODOWEJ / Sala Domu Kultury

Cykl interaktywnych koncertów dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, którym towarzyszą prelekcje na temat muzyki 

Koordynator:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

 

TEATRALNY PORANEK/ Sala Domu Kultury

Spektakle dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

Koordynator:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

 

RAP REWIR PIASECZNO/ Sala Domu Kultury

Koncerty muzyki z gatunku Rap, których organizatorem, prowadzącym i dobrym duchem jest Rufin MC

Katarzyna Wawrykowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388735

 

KONTAKT/ Sala Domu Kultury

Koncerty amatorskich zespołów muzycznych, tych , które od lat ćwiczą w garażach i tych, które mają już na sowim koncie wydawnictwa płytowe i trasy koncertowe.

Koordynator:
Katarzyna Wawrykowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388735

 

OFF SPRING INTRO / Sala Domu Kultury lub centrum miasta

offspring intro

Cykl wydarzeń kulturalnych, promujących OFF SPRING FESTIVAL.
Koordynator:
Monika Iwanow, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 505856669

 

KONCERTY / SPEKTAKLE / SPOTKANIA / KABARETY / Sala Domu Kultury

koncerty

Wydarzenia odbywające się od października do końca kwietnia.
Koordynatorzy:
Katarzyna Wawrykowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388735
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

PIASECZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA / Kościoły Dekanatu Piaseczyńskiego/  MAJ

Cykl Koncertów muzyki poważanej – chóralnej i kameralnej - uzupełniony prelekcjami dotyczącymi teorii i  historii muzyki. 
Koordynator: Katarzyna Biernadska-Hernik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 300 360 oraz Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519 388 690.

 

FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ / Sala Domu Parafialnego/MAJ

Przegląd twórczości przedszkolnej, którego motywem przewodnim jest ekologia. Współorganizowany z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Piasecznie.
Koordynator:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519 388 690

 

KRÓTKA PRZERWA, CZYLI DZIEŃ ODPOCZYNKU / Park Miejski w Piasecznie / MAJ/CZERWIEC

„Dzień cały dla małych i dużych” – koncerty, występy, spektakle, prezentacje placówek oświatowych i NGO, spotkania z literatami, miasteczko integracyjne, wioska teatralna, gry i zabawy sportowe, Strefa Bezpieczeństwa
Koordynatorzy:
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690
Katarzyna Wawrykowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388735
Paweł Górski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509619238

 

OFFSPRING FESTIVAL/ Centrum Piaseczna / CZERWIEC

Dlaczego OFF-spring? Bo chcemy pokazać Wam teatr, muzykę, film i inne dziedziny sztuki niekomercyjnej i nieinstytucjonalnej. Bo festiwal odbywać się będzie wiosną, na ulicach, skwerach i placach Piaseczna. I wreszcie, bo jest to nowe "dziecko" Centrum Kultury, które - mamy nadzieję - na stałe zagości w kalendarzu imprez w naszym mieście.
OFF-spring ma być festiwalem świeżym, ciekawym i dla każdego. Pojawi się wielu gości i tych bardziej, i mniej znanych, ale wszyscy z niezwykłym potencjałem i ciekawymi propozycjami. Będą koncerty, spektakle, happeningi, wystawy i parady. Nie zabraknie też propozycji dla najmłodszych fanów sztuki.
Chcemy żeby na czas festiwalu w mieście zrobiło się kolorowo, wyjątkowo i ciekawie, i żebyście wszyscy w tym uczestniczyli!!!
Szczegółowe informacje w naszym Kalendarzu!
Koordynator: Monika Iwanow, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

OBRZĘD NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ / Park Miejski w Piasecznie / CZERWIEC

Tradycyjny Obrzęd Nocy Świętojańskiej – ognisko obrzędowe, koncerty muzyki folkowej, wianki, grupy rekonstrukcyjne, pokazy ognia
Koordynator: Katarzyna Biernadska-Hernik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509300360

 

RYNEK MUZYCZNY / Pl. Piłsudskiego / MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ

Cykl piątkowych wydarzeń kulturalnych w centrum miasta.
Koordynator: Katarzyna Wawrykowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388735

 

ZAKĄTEK KULTURY/ centrum miasta / CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ

Klimatyczne spotkania z animatorami teatru i muzyki. Impreza przeznaczona dla całych rodzin.
Katarzyna Resiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388690

 

OTWARTE OGRODY/ Zalesie Dolne /SIERPIEŃ

Centrum Kultury jest współorganizatorem cyklu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego. W zalesiańskich ogrodach prezentują się artyści malarze, literaci, odbywają się koncerty muzyki kameralnej, wykłady, spotkania z mieszkańcami Zalesia, którzy na co dzień zajmują się sztuką.

 

FESTIWAL PIOSENKI DOŁUJĄCEJ/ Uroczysko Zimne Doły – Żabieniec /WRZESIEŃ

Pomysłodawcą festiwalu i współorganizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego. Wydarzenie kulturalne w formie konkursu piosenki, które tradycyjnie nawiązuje do przypisywanego nam malkontenctwa i wszechobecnego narzekania na "świat wokół nas". Motto Festiwalu  stworzone przez znawcę i orędownika twórczości ponurej, oraz prowadzącego imprezę Andrzeja Poniedzielskiego brzmi "Smutek - to radość inaczej"

Koordynator: Katarzyna Biernadska-Hernik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509300360

 

HOUSEPITAL FESTIVAL / Rynek / LIPIEC

Centrum Kultury jest współorganizatorem festiwalu muzyki klubowej, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest DJ Rosa. Housepital to projekt, który daje okazję do prezentowania muzyki House w warunkach plenerowych 

Katarzyna Wawrykowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519388735

 

Zajęcia na naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku kierowane są do wszystkich seniorów którzy czują, że warto dodawać życia do lat a nie lat do życia!

Będziemy wspólnie miło spędzać czas, wspierać się i rozwijać. Będziemy ćwiczyć umysł, ciało i ducha.

Naszym dotychczasowym i nowym słuchaczom proponujemy:

Cotygodniowe stacjonarne wykłady z różnych dziedzin wiedzy, od historii sztuki poprzez nowe technologie do psychologii. Postaramy się, aby prowadzone w zrozumiały i ciekawy sposób wykłady miały wysoki poziom merytoryczny.

Zajęcia fakultatywne prowadzone w ramach działań Centrum Kultury i poza Centrum: językowe, gimnastykę, nordic walking,jogę, plastykę, komputerowe, klub scrabble, zajęcia teatralne

Wykłady wyjazdowe i lekcje muzealne np.: Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik i inne.

Spotkania okolicznościowe i integracyjne, koncerty, wycieczki.

Nie stawiamy wymagań dotyczących wieku i poziomu wykształcenia. Nasi słuchacze nie zdają żadnych egzaminów. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: pierwszy obejmuje miesiące październik-styczeń, a drugi: luty-maj. Przerwa w ferie zimowe- 2 tyg.

Warunkiem zapisu na UTW jest opłata czesnego.

Spotkania wykładowe odbywają się w każdą środę w godz. 11.00-14.00 w sali Domu Kultury w Piasecznie Ul. Kościuszki 49

Zajęcia fakultatywne odbywają się w Przystanku Kultura w Piasecznie przy Pl. Piłsudskiego (Rynek) oraz w innych częściach miasta.

Czesne 80 zł/semestr (obejmuje wykłady, koncerty).

Zajęcia fakultatywne, wycieczki - dodatkowo płatne.

Chętnych do dołączenia do grupy zapraszamy do kontaktu z koordynatorem.

Koordynator UTW – Joanna Samojlik
Tel. 798 248 859
Adres e-mail Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie sprawy (w tym oferty) dotyczące UTW proszę kierować na tę skrzynkę.

Szczegóły w naszym Kalendarzu.


Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 26.09.2018 o godz. 11.15 w Auli Niebieskiej Domu Parafialnego Parafii Św. Annu (I piętro) w Piasecznie ul. Plac Piłsudskiego 10

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do UTW oraz stałych słuchaczy.