Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 10 "regulaminu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami" informacja o przyznanych na dany rok stypendiach twórczych podana będzie do publicznej wiadomości na stronie www.kulturalni.pl oraz w lokalnej prasie w styczniu lub lutym 2018 roku.
Informujemy także, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, a osoby, którym stypendium zostało przyznane, otrzymały odpowiednie zawiadomienie.
Wszystkim artystom dziękujemy za nadesłane portfolio. Stypendystom gratulujemy, a tych, którym się w tym roku nie udało, zachęcamy do złożenia wniosku za rok.