Wzorem poprzedniego roku Centrum Kultury w Piasecznie ogłasza konkurs "Inicjatywy lokalne 2017". 

Celem konkursu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Spośród zgłoszonych do 10 czerwca 2017 r. inicjatyw komisja konkursowa wyłoni zwycięckie, które będą realizowane przez ich autorów, w okresie od 1.08.2017 do 10.01.2018, przy wsparciu merytorycznym Centrum Kultury w Piasecznie.

Kwota dofinansowania: do 3.000 zł.

Podpisane wnioski w wersji papierowej, wraz z załączoną wersją elektroniczną, należy zostawić na recepcji Przystanku Kultura:

Pl. Piłsudskiego 9

05-500 Piasecznie,

z dopiskiem "Konkurs: Inicjatywy Lokalne 2017".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!


Informacji o konkursie udzielają

główny koordynator - Piotr Małecki, tel: 22 716 79 62

  • w godzinach: poniedziałek i środa 10:00-14:00
  • oraz wtorek, czwartek i piątek: 12:00-16:00

pomocnik koordynatora - Agata Napierska, tel: 519 700 351

  • w godzinach: wtorek - piatek 10-15