W związku ze spełnieniem wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych wynikających z Regulaminu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami stanowiącym załącznik do uchwały NR 1048/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie, z dnia 5 lipca 2017 r., stypendia twórcze na rok 2018 otrzymali:

  1. Pani Zuzanna Ewa Całka , w dziedzinie „muzyka i taniec”.
  2. Zespół Autobahn, w dziedzinie „muzyka i taniec”.
  3. Pan Piotr Prawucki, w dziedzinie „upowszechnianie kultury i historii regionu”.
  4. Pan Patryk Michał Krendzelak, w dziedzinie „sztuki plastyczne”.
  5. Pan Michał Dębski, w dziedzinie „sztuki plastyczne”.

Tegorocznym stypendystom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!